• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Registrering av fettutskilleranlegg

Informasjon

Informasjon om skjema og vedlegg

Skjemaet skal benyttes for å registrere:

 • nye påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett 
 • vesentlig økning med mer enn 150 mg/l av påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett 
 • bruksendring og utskifting av fettutskiller. 

Vedlegg som skal følge registreringen:

 • Avtale om tømming og tilstandskontroll med eksternt firma, signert av begge parter
 • Dokumentasjon/avtale om levering av frityrfett (hvis det denne type fett benyttes)

For nye installasjoner skal også følgende legges ved:

 1. Situasjonskart (1:500) med plassering av fettutskiller og tilknytningspunkt til kommunal avløpsledning.
 2. Tegning som viser enheter og avløpspunkter tilknyttet fettutskiller

Ledningstrase, anlegg og tilkoblingspunkt til kommunal ledning skal måles inn. Oppgi GPS-koordinater i situasjonskart og tegning (gjelder både for utendørs og innendørs plassering).

Innsender av skjema
/
Opplysninger om installasjonen
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader