• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2024

Søknaden gjelder

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer. Eksempler på arrangementer er private jubileum, bryllup, mindre jobbfester.  Arrangementet må foregå på et avgrenset område. Det er kun de som er invitert på forhånd som kan delta på arrangementet. 
Det må søkes minimum 14 dager før arrangementet/selskapet.
Du trenger ikke søke hvis:
- stedet du søker skjenkebevilling for allerede har en alminnelig skjenkebevilling, eller
- du som arrangør er eier, leier, driver, eller ansatt ved lokalet det søkes skjenkebevilling for.

Skjenkebevilling for én enkelt anledning er for åpne arrangementer. Eksempler på arrangementer er festival, offentlig arrangement, vernissage, forestilling.  Skjenkebevilling for èn enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling, men kan kun gis for inntil 7 dager.  Det må søkes minimum 14 dager før arrangementet/selskapet.

Merk.
Dersom du tidligere har sendt inn en søknad om fast serverings- og/eller skjenkebevilling som nå er under behandling eller fått avslag på søknad, vil din søknad behandles manuelt.

For mer informasjon:
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholloven)
- Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholforskriften)
- Rundskriv til alkoholloven (Helsedirektoratet)
- Bevillingsreglement 2020-2024 (PDF, 422 kB)
- Halden kommunes forskrift om åpnings-og skjenketider for serverings-og skjenkesteder
- Mer informasjon om skjenkebevilling i Halden kommune
 


Bevillingstype
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader