• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling

Innledning

Serverings- og/eller skjenkebevilling

Skjema brukes av personer eller virksomheter som ønsker å drive servering og/eller salg av alkoholholdig drikk innenfor et salgssted.

Skjemaet kan brukes til å søke/endre serverings- og skjenkebevilling, sammen eller hver for seg.

Hvis søknad om skjenkebevilling sendes alene, må søkeren allerede ha en serveringsbevilling.

Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virsomheten, ved bevillingshavers død og ved bevillingshavers konkurs.

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Du må søke skriftlig. Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Du må ha følgende vedlegg klare før du sender inn skjema:


Serveringsbevilling

 1. Bekreftet kopi av bevis for bestått etablererprøve for serveringsstedets styrer
 2. Skatteattest for bevillingsøker og eiere med vesentlig eierandel
 3. Firmaattest for bevillingsøker og eiere med vesentlig eierandel
 4. Plantegning over serveringsstedet
 5. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenke- eller salgstedet
 6. Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter
 7. Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av revisor (Ved flere eiere)
 8. Kartlegging universell utforming

Skjenkebevilling

 1. Bekreftet kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve for skjenkestedets styrer og stedfortreder
 2. Bekreftet kopi av serveringsbevilling hvis det kun søkes om skjenkebevilling
 3. Tegninger av stedet med oversikt over arealer og funksjoner
 4. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenke- eller salgstedet
 5. Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter
 6. Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av revisor (Ved flere eiere)
 7. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet(Brønnøysundregistrene)
 8. Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på RF-1244 av Skattedirektoratet
 9. Kartlegging universell utforming.
   

Ved endringsmelding vedlegges de dokumenter som er relevant for det aktuelle endringspunktet.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader