• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Informasjon

Informasjon om skjema og vedlegg

Skjemaet skal benyttes for å søke om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Gjelder utslipp av oljeholdig avløpsvann fra følgende virksomheter:
- Bensinstasjoner
- Vaskehaller for kjøretøy
- Motorverksteder
- Bussterminaler
- Verksted- og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
- Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

En oljeutskiller separerer olje og vann, og oljeinnholdet i utgående avløpsvann skal ikke overstige 50 mg/l .

(Avløpsvannet må også overholde krav til grenseverdier for vannkvalitetsparametere som anses som nødvendig for å ivareta kommunens avløpsanlegg som resipient.)

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Situasjonskart med plassering av oljeutskiller og tilknytningspunkt til kommunal avløpsledning
  • Tegning som viser kraner, enheter og avløpspunkter tilknyttet oljeutskiller
  • Dimensjoneringsgrunnlag for anlegget
  • Avtale om tømming og tilstandskontroll med eksternt firma, signert av begge parter


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader