• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Les dette før du fyller ut skjemaet

Skjemautfylling

Redusert oppholdsbetaling i barnehage - barnehageåret 2023/2024

Les dette før du fyller ut skjemaet

Søknaden gjelder

 • redusert betaling og/eller gratis kjernetid i barnehagen
 • for både private og kommunale barnehager
 • for maksimalt ett barnehageår
 • for inntil fire barn (søskenmoderasjon beregnes automatisk i søknaden)

Redusert foreldrebetaling vil først gjelde måneden etter at søknaden er innvilget.

Du kan søke om redusert betaling for kommende barnehageår fra 1. mai.

Søknaden gjelder for deg som

 • har barn i en barnehage i Halden kommune
  og
 • bor i en husholdning med lav inntekt.
  - Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere, samboere eller eneforsørgere. 
  - Foreldrebetalingen beregnes ut ifra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Finn fram dokumentasjon før du begynner å fylle ut søknaden
INNTEKT: Siste års skattemelding. Er du gift eller samboer, må skattemelding for både deg og samboer eller ektefelle, legges ved søknaden. Har du/dere ikke mottatt skattemelding grunnet kort botid i landet eller lignende, kan du dokumentere inntekten deres med arbeidskontrakt, lønnsslipper, vedtak fra NAV, eller annen relevant dokumentasjon som viser inntekten din/dere.  Informasjon om Skattemelding finner du på Skatteetatens nettsider.

ENDRING AV INNTEKT: Har husholdningen din hatt vesentlige og langvarige endringer i inntekt som følge av for eksempel langtidsledighet eller endringer i familiens sammensetting, kan du dokumentere dette ved hjelp av lønnslipper, vedtak fra NAV, arbeidskontrakt, eller annen relevant dokumentasjon.

Automatisk behandling av søknaden
Dersom du dokumenterer inntekten din med skattemelding, kan søknaden din bli behandlet automatisk. Du vil i så fall få svar på søknaden din umiddelbart etter at den er sendt inn.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader