• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Støtte til fritidsaktiviteter

Informasjon

Dersom du har økonomiske utfordringer, er mellom 5 og 19 år og bosatt i Halden, kan du søke støtte til å få dekket hele eller deler av utgiftene knyttet til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen er behovsprøvd, som betyr at midlene avsatt til dette er beregnet til å dekke utgiftene for de som har behov for det.

Du kan ikke betale først, og deretter søke om refusjon, i henhold til retningslinjene fra Bufdir(§4.4 lokal fritidskasse)

Dette kan du søke om støtte til:

  • Betaling av treningsavgift, medlemsavgift og deltakeravgift i organiserte fritidsaktiviteter, som betales direkte til laget/foreningen.
  • Utstyrspakke, som f.eks klubbgenser og treningstøy som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
  • Utgifter knyttet til deltakelse hvor laget/foreningen du er deltaker i, deltar i cup og turneringer.
  • Busskort eller annen offentlig transport som er nødvendig for å komme deg til og fra aktiviteten.

Tilbudet er til barn, unge og familier som av ulike årsaker trenger økonomisk støtte for at barnet/ ungdommen kan delta på én organisert fritidsaktivitet.

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter er ikke en rett, men et tilbud slik at barn/ungdom kan delta i én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrene sin inntekt og livssituasjon.

Om du mener at barnet ditt trenger økonomisk støtte til en fritidsaktivitet eller at du selv trenger økonomisk støtte, ber vi om at du svarer på spørsmålene i dette skjema og sender en forespørsel til kommunen. Kommunen vil behandle forespørselen så raskt som mulig.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader