• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Saker til Klinisk etikk-komitè

Informasjon

Klinisk etikk-komité (KEK) drøfter saker (problem/utfordringer) som pasienter, pårørende, helsepersonell, ledere/administrasjon og andre opplever som vanskelig.

Et etisk problem kan karakteriseres av at usikkerhet eller uenighet om hva som er godt eller rett å gjøre i en gitt situasjon.  Hensikten med etikkrefleksjon er å forstå mer av det aktuelle og belyse problemstillinger sammen med de involverte.

Målet er også å undersøke hvilke alternative måter problemet kan håndteres på, og om mulig konkluderes med det alternativet som er det beste valget. Etikkrefleksjonens hensikt er en god praksis og kvalitetsforbedrende tiltak i helsefaglig praksis.

Komiteen kan hvis mulig også gi råd på forespørsel.

Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet, men er ment å være en beslutningsstøtte og drøftingspartner i etiske problemstillinger.

Komiteen avholde faste drøftingsmøter. Saker med akutt karakter som meldes til etikkomiteen vil bli prioritert og kan komme å bli drøftet på et ekstraordinært møte.

Dette skjema skal du benytte for å melde inn saker (problem/utfordringer) du ønsker Klinisk etikkomité skal drøfte. Innsendt skjema vil bli mottatt og arkivert unntatt offentlighet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader